Svi naši resursi su REALANI, SKALABILNI i GARANTOVANI. Mi NISMO preprodavci. Usluge koje pružamo su projektovane kroz HW resurse u našem vlasništvu.

PROFI » 1

4.890,- Izaberi
 • Broj domen/sajtova » 5
 • Ukupan prostor » 5 GB
 • MySQL » 10
 • Email adresa » 500
 • Email saobraćaj » 100/h
 • Mesečni protok » bez limita
 • Besplatan SSL sertifikat
 • Lokacije servera » Srbija (ping <10ms)
 • HA Storage » CEPH ili SSD RAID10

PROFI » 2

13.872,- Izaberi
 • 5 domen/sajtova
 • 30 GB Ukupan prostor
 • 10x MySQL
 • 500 Email adresa
 • do 700 email poruka u satu
 • Mesečni protok bez limita
 • Besplatan SSL sertifikat
 • Lokacije servera » Srbija (ping <10ms)
 • HA Storage » CEPH ili SSD RAID10

PROFI » 3

28.740,- Izaberi
 • Broj domen/sajtova » 5
 • Ukupan prostor » 60 GB
 • MySQL » 20
 • Email adresa » 500
 • Email saobraćaj » 1000/h
 • Mesečni protok » bez limita
 • Besplatan SSL sertifikat
 • Lokacije servera » Srbija (ping <10ms)
 • HA Storage » CEPH ili SSD RAID10

PROFI » 4

38.880,- Izaberi
 • Broj domen/sajtova » 5
 • Ukupan prostor » 80 GB
 • MySQL » 20
 • Email adresa » 500
 • Email saobraćaj » 1000/h
 • Mesečni protok » bez limita
 • Besplatan SSL sertifikat
 • Lokacije servera » Srbija (ping <10ms)
 • HA Storage » CEPH ili SSD RAID10