Svi naši resursi su REALANI, SKALABILNI i GARANTOVANI. Mi NISMO preprodavci. Usluge koje pružamo su projektovane kroz HW resurse u našem vlasništvu.

BIZ#1

2.880,- Izaberi
 • 1 domen/sajtova
 • 3 GB Ukupan prostor
 • 1 MySQL
 • 10 Email adresa
 • 100 mejlova/h Email saobraćaj
 • 100 GB Mesečni protok
 • Besplatan SSL sertifikat
 • Lokacije servera » Srbija (ping <10ms)
 • HA Storage » CEPH ili SSD RAID10

BIZ#2

7.200,- Izaberi
 • Broj domen/sajtova » 5
 • Ukupan prostor » 15 GB
 • MySQL » 10
 • Email adresa » 100
 • Email saobraćaj » 300/h
 • Mesečni protok » bez limita
 • Besplatan SSL sertifikat
 • Lokacije servera » Srbija (ping <10ms)
 • HA Storage » CEPH ili SSD RAID10

BIZ#3

14.880,- Izaberi
 • Broj domen/sajtova » 10
 • Ukupan prostor » 30 GB
 • MySQL » 20
 • Email adresa » 200
 • Email saobraćaj » 500/h
 • Mesečni protok » bez limita
 • Besplatan SSL sertifikat
 • Lokacije servera » Srbija (ping <10ms)
 • HA Storage » CEPH ili SSD RAID10

BIZ#4

19.440,- Izaberi
 • Broj domen/sajtova » 20
 • Ukupan prostor » 40 GB
 • MySQL » 30
 • Email adresa » 300
 • Email saobraćaj » 500/h
 • Mesečni protok » bez limita
 • Besplatan SSL sertifikat
 • Lokacije servera » Srbija (ping <10ms)
 • HA Storage » CEPH ili SSD RAID10